۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

again

اولین روز بعد از اولین شکست ِ حیاتی ِ زندگیم / حس می کردم بدجوری ریده شده به حال و اوضاع و احوالم / شب قبلش تو خیابون و اتوبوس اساسا گریه کرده بودم / مطمئنم چشمام قده یه وزغ شده بودن / خسته بودم / یه جورایی ناامید / گشنه م بود / یه خانومی بغل دستم نشسته بود بهم موز تعارف کرد با خودم لج کرده بودم ،چون اون موز دوست داشت دیگه موز نمی خورم !! ساعت سه صبح رسیدم خونه و با تمام لباس های تنم رفتم تو تخت / زیر پتو / بازم گریه کردم !
ساعت شیش صبح باید با یه سری از هم دانشگاهی ها واسه درس نقشه برداری می رفتیم روستا / عین جنازه ها پاشدم رفتم / بیست و چهار ساعت بود که نخوابیده بودم / هشت ساعت بود که گریه می کردم / اب تو بدنم نبود ! هر کی که می دیدم از قیافم معلوم بود پاره شدم / داغون / رسیدیم روستا / از یکی از بچه ها ام پی تری پلیرش رو گرفتم و تا ته هدفون ها رو کردم تو گوشم و راه افتادم ! دیگه بعدش تو حال خودم نبودم / یادمه رو یه دیوار گلی نشسته بودم / یعنی وا رفته بودم و آهنگ گوش می دادم / یعنی یه آهنگ و هی گوش می دادم / صبح بود یه خر ِ اون ور داشت عرعر می کرد / یه دختر رو حموم عروس بردن / اون ورتر چند تا دختر بچه هی چپ چپ نگام می کردم / دیوار پشت سرم رو داشتن قیر می زدن و هوا یه بویی از قیر تا پهِن گاو و اسفند دور عروس می داد ! ظهر شد / غروب شد و ما برگشتیم / رنگم سفید شده بود / دهنم آب نداشت اما گوشام هنوز داشت گوش می داد / چشمام هنوز خیس میشد / ام تری پلیر داشت باطریش تموم میشد ، اومدم خونه / رفتم تو حموم همون جا خوابم برد با هدفون ِتو گوشم و لباسای نیمه و نصفه تنم !
هر وقت بوی قیر و اسفند میاد بوی ِ گِل می یاد یاد اون روز می افتم / هر وقت اون آهنگ هارو می بینم یا می شنوم یاد اون بوها می افتم / یاد اون همه بدبختی اون همه خستگی / روزهای سخت بعدش !
یاد لباسایی که قیری شده بودن و من از بس لش بودم نفهمیدم / یاد اون خانومه که تمام مدت بد نگام می کرد !
تهش اینکه از اون روز سه سال گذشت تا یه اتفاق خوب بیافته / این بارهم یه روزی که از صبحش داشتم همون آهنگ رو گوش می دادم !

پس نوشت : امشب مهران ب داشت آهنگ archive-again گوش می داد و من رو یاد اون ... و تهش شد این چند خط !

۵ نظر:

 1. من هم از عود بدم می یاد . از چایی بدم می یاد . از گل آب دادن بدم می یاد . از شمع بدم می یاد . از کتاب شعر بدم می یاد . از هر چی نقاش و نقاشی بدم می یاد ... اما از موز نمی تونم بگذرم !

  پاسخحذف
 2. archive-again
  شاهکاره.
  شبا..خوابگاه دانشجویی..برقا خاموش..سیگار ..هوا سرد...
  صحبت در مورد زندگی
  موسیقی متن:archive-again
  این آهنگ رو هم گوش کن:
  :blackfield
  epidemic
  ---
  دوستمو دیدم..میگفت:چرا پشت تلفن داد میزدی..عصبانی بودی..هر چی فکر کردم یادم نمیومد..شاید اینقدر که دوستش داشتم..ناخودآگاهم باورش نمیشد که باهاش بد حرف زدم..و پاکش کرده

  پاسخحذف
 3. یه دوستی می گفت آهنگی که خاطره نداشته باشم رو نمی خوام!می گم خب دیوانه تا گوش نکنی که خاطره از کجا بیاد
  میگه نه خاطره خودش پیش میاد!
  و من مانده بودم در حالت استندبای!
  حالا اگه فوضولی نیس بگین چه اتفاق خوبی افتاده!ما را شریک کنید در شادیتان!!

  پاسخحذف
 4. ای داد بی داد! من تا هفته ی پیش اسم آرکایو رو هم نشنیده بودم. هفته پیش رفته بودم خونه یکی از دوستان آهنگ گذاشته بود، بعد بین تمام آهنگ ها که توجهم رو جلب کرد فقط همین یکی رو نام و نشونش رو نگاه کردم!
  ازین هم زمانی ها آدم ذوق می کنه

  پاسخحذف
 5. ازین داستانای ما چند ماه بیشتر نگذشته. حالا بعد جند ماه گوش دادن آهنگ های خاطره دار واقعا سخت شده. هر چند دلم می خواد دلالت ها رو از بین ببرم. نمی دونم شدنیه یا نه.

  پاسخحذف