۱۳۹۳ فروردین ۱۹, سه‌شنبه


     پس نوشت : پنجره/ خیابان /ادم های که می گذرند هر کدام به یک سو 

۱۰ نظر: